Organizasyon Firması Nedir?


Organizasyon Firması Nedir?

Organizasyon, bir topluluğu, bir amacı, bir etkinliği, bir kuruluşu vb… birçok anlamı içinde barındıran geniş anlamlı bir kavramdır. Sınırları bu kadar geniş olan bir kavramın nitelendirilmesi elbette ki güç olacaktır. Bu bağlamda yazımız içeriğinde organizasyon kavramının, organizasyon firması veya organizasyon şirketi olarak nitelendirilen anlamı üzerinde durulacaktır.

Organizasyon şirketi veya organizasyon firması kavramındaki organizasyon kelimesi genel anlamıyla, etkinliği, düzeni, planlamayı, koordine etmeyi, oluşturmayı, birleştirmeyi, tasarlamayı ve yönetmeyi anlatmaktadır. Bu bağlamda organizasyon firmasının görevi etkinliği gerçekleştirmek, düzen sağlamak, planlama yapmak, koordine etmek, bir şeyi veya durumu oluşturmak, olayları veya planı birleştirmek, tasarlamak ve bunu yönetmektir.

Organizasyon firmaları genel itibari ile, ortaya konulan proje veya etkinliğin tüm aşamalarının yönetilmesinden sorumludurlar. Bunun anlamda Organizasyon firmaları müşteri talebi doğrultusunda; - Projeyi üretir - Projeyi sunar - Projenin detaylarını belirler - Proje kapsamında alım yapılacak ürün ve tedarikçileri belirler - Tedarik edilen ürün ve hizmetleri birleştirir - Etkinliği oluşturur ve yönetir - Etkinliği raporlar

Organizasyon firmasının sorumluluğu etkinliğin oluşturulma aşamasında başlamış olup, etkinliğin raporunun müşteriye sunulmasına kadar devam etmektedir.

Günümüz de organizasyon firmaları yapı itibari ile bu işlevlerini sürdürmenin yanında ek görevleri de üslenmeye başlamışlardır. Ek görevlerin üstlenilmesindeki amaç ortaya koyulan işin niteliğinin daha fazla hizmet ve ürün ihtiyacını ortaya çıkarmasıdır. Bu durum genel itibari ile tedarikçi firma olarak adlandırdığımız, etkinlik veya ürünün belirli parçasını oluşturmaya katkı sağlayan firmaların yetersiz veya işin niteliğini yeterli düzeyde karşılayamayacak durumda olmasının bir sonucudur. Buna ek olarak maliyetlerin azaltılmasına yönelik yaklaşımlarda organizasyon firmalarının işlevlerine tedarik unsurunu eklemelerinin nedenlerinden bir tanesidir.

Bu duruma ek olarak piyasada, tedarikçi firmalarında organizasyon firması adını aldıklarını görmekteyiz. Bu isimlendirme ne yazık ki doğru bir yaklaşım değildir. Öncelikli olarak organizasyon firmasının esas görevi etkinliği veya projeyi, oluşturma aşamasından raporlama aşamasına kadar yönetmektir. Tedarikçi firmalar ise etkinlik veya projenin sadece belirli bir alanında etkin olmaktadırlar. Buna örnek verecek olursak, Süsleme ve dekorasyon işi yapan bir firma bir açılış etkinliğinde sadece balon süsleme, masa süsleme vb işleri yürütecektir. Müzik ajansı karşılama müziği, DJ temini yapacaktır. Ses ve Işık firması alandaki Ses ve ışık talebini karşılayacaktır. Mankenlik ajansı maskot, host, hostes, manken, garson vb diğer çalışanları temin edecektir. Reklam firması davetiye, broşür, katalog vb ürünleri üretecektir. Sadece etkinliğin bir parçasını sağlayan tüm bu firmalar kendilerini organizasyon firması olarak nitelemektedirler. Bu yüzden insanların akıllarında organizasyon firmalarının işlevleri hakkında soru

işareti oluşmaktadır. Örnekte verilen etkinlikte organizasyon firması, müşteri ile görüşerek nasıl bir etkinlik yapılmasını istediğini müşteri ile belirleyecektir. Müşteriye etkinliğin planını hazırlayarak sunacaktır. Plan dahilinde tedarikçi firmalar ile koordinasyonu sağlayacak, süreler dahilinde aksaklıkların önlenmesi ve etkinliğin yürütülmesini sağlayacaktır. Tedarikçi firmaların arasındaki bağı ve düzeni sağlama ve bu düzeni yönetme görevi de organizasyon firmasının görevidir. Tüm bu işlevlerin sonunda müşteriye etkinlik raporu sunacak ve görevini tamamlayacaktır.

Görüldüğü üzere organizasyon firması ve tedarikçi firma arasında bariz bir fark olmaktadır.

Bu anlamda bakıldığında organizasyon firması tedarikçi firma olmaz mı? Sorusu akla gelmektedir. Günümüz koşullarında organizasyon firmaları da tedarikçi firma olarak işlev kazanma yolundadır. Fakat bunun asıl sebebi organizasyonun bir parçasını gerçekleştirmek değil, organizasyonun tamamı dahilinde ortaya çıkan maliyetleri azaltmak adına tedarikçi firmanın görevini üstlenmektir. Genellikle organizasyon firmaları gelen müşteri talepleri doğrultusunda en çok ihtiyaç duydukları unsurları kendi bünyelerine katarlar. Buna örnek verecek olursak, iş hacmi ağırlıklı olarak düğün organizasyonu olan organizasyon firması, kendi fotoğrafçısı ve süsleme ekibini oluşturma yoluna gidecektir. Bu durum organizasyon firmasının orkestra, ses ve ışık tesisatı temini, araç kiralama, kuaför hizmetleri, konaklama ve düğün için yer seçimi hizmetleri, yemek programı yapımı ve bunun gibi aklınıza gelebilecek birçok faaliyeti organize etmesini veya yönetmesine engel olmayacaktır.

Genel olarak bakıldığında organizasyon firmalarının asli görevi, planlama yapmak, müşterilerinin etkinliklerini profesyonel olarak yönetmek, tedarikçilerin koordinasyonu sağlamak, raporlama yapmaktır. Gerçekleşecek etkinliğin sadece bir parçasını koordine eden veya sağlayan firmalara da tedarikçi firma denilmektedir.